Nödlidande lån

Nödlidande lån är lån som inte betalas tillbaka enligt avtalet och betraktas som riskfyllda för långivaren.

Vad är nödlidande lån?

Nödlidande lån, även kända som icke-performanta lån eller dåliga lån, är lån som låntagaren inte längre kan betala tillbaka enligt avtalet. De betraktas som riskfyllda för långivaren eftersom de innebär att de inte får tillbaka hela det utlånade beloppet. Nödlidande lån är vanligt förekommande inom finansmarknaden.

Vad innebär det för låntagaren och långivaren?

För låntagaren innebär nödlidande lån att de inte längre kan uppfylla sina åtaganden och riskerar att få säkerheter beslagtagna av långivaren. Det kan också påverka deras kreditvärdering negativt, vilket kan göra det svårt att få nya lån i framtiden. För långivaren innebär nödlidande lån ekonomisk förlust och minskade intäkter. De kan behöva vidta åtgärder för att försöka återfå del av eller hela det utlånade beloppet, exempelvis genom att sälja tillgångar som säkerhet för lånet.