Nollkupongobligation

Nollkupongobligation är en typ av obligation utan ränta.

Hur fungerar en nollkupongobligation?

En nollkupongobligation är en typ av obligation som inte ger någon ränta under löptiden. Istället köps den till ett pris som är lägre än dess nominella värde. Skillnaden mellan priset och det nominella värdet representerar den ränta som obligationen ger vid förfallodagen. Det innebär att du som investerare inte får löpande ränteutbetalningar som med andra typer av obligationer, utan istället får du en avkastning först när obligationen löper ut.

För- och nackdelar med nollkupongobligationer

En fördel med nollkupongobligationer är att de har en fast avkastning som är känd på förhand. Du vet redan när du köper obligationen hur mycket du kommer att få vid förfallodagen. Nackdelen är att du inte får någon löpande ränta och måste vänta till förfallodagen för att få avkastningen. Nollkupongobligationer kan vara ett intressant alternativ för investerare som är beredda att vänta på avkastningen och vill ha en förutbestämd avkastning.