Nollränta

Nollränta innebär att räntan på en viss investering eller lån är 0%.

Vad är Nollränta?

Nollränta är ett begrepp inom finansmarknaden som beskriver en situation där räntan på en viss investering eller lån är satt till 0%. Det betyder att man varken tjänar eller förlorar pengar på den specifika investeringen eller lånet. Nollränta kan vara tillfälligt och användas som ett verktyg av centralbankerna för att stimulera ekonomin.

Exempel på Nollränta

Ett exempel på nollränta kan vara när en person sparar pengar på ett bankkonto. Om banken erbjuder nollränta på sparandet innebär det att ingen ränta betalas ut på de insatta pengarna. Det kan vara en strategi för att hålla pengarna trygga, men det innebär samtidigt att man inte får någon avkastning på sitt sparande.