Nominell procent

En nominell procent är den uttalade eller avtalade räntesatsen på en investering, aktie eller fond.

Vad innebär nominell procent?

När man talar om en nominell procent i samband med finansmarknaden, investeringar, aktier eller fonder, syftar man på den uttalade eller avtalade räntesatsen. Den nominella procenten är alltså den ränta som avtalas eller anges för en viss investering.

Exempel på nominell procent:

Låt oss säga att du köper en aktie till ett nominellt värde av 100 kr, och att den nominella avkastningen på aktien är 5%. Det betyder att du förväntar dig en avkastning på 5 kr per år på ditt investerade belopp. Det är viktigt att komma ihåg att den nominella procenten inte tar hänsyn till andra faktorer som kan påverka din totala avkastning, som t.ex. inflation eller skatter.