Nominell ränta

Nominell ränta är den räntesats som anges i ett lån eller en investering innan hänsyn tas till eventuella avgifter eller inflation.

Vad är nominell ränta?

Nominell ränta är den räntesats som anges i ett lån eller en investering innan hänsyn tas till eventuella avgifter eller inflation. Den uttrycks vanligtvis som en procentandel och används för att beräkna hur mycket lånets huvudsumma eller investeringen kommer att växa över tiden.

Vad skiljer nominell ränta från effektiv ränta?

Nominell ränta skiljer sig från effektiv ränta eftersom den inte tar hänsyn till de faktorer som kan påverka det verkliga värdet av pengarna över tiden. Den inkluderar inte eventuella avgifter som kan tas ut för lånet eller investeringen, och den tar inte heller hänsyn till inflationen. Effektiv ränta å andra sidan inkluderar både avgifter och inflation, vilket ger en mer exakt bild av den verkliga kostnaden eller avkastningen på lånet eller investeringen.