Nominellt kapital

Nominellt kapital är det totala värdet av de aktier som ett företag har utfärdat.

Vad är nominellt kapital?

Nominellt kapital är det totala värdet av de aktier som ett företag har utfärdat. När ett företag vill vara med på aktiemarknaden, delar de upp sitt ägande i små delar som kallas aktier. Dessa aktier har ett bestämt värde som kallas nominellt värde. Det nominella kapitalet är summan av alla aktier multiplicerat med det nominella värdet per aktie.

Varför är nominellt kapital viktigt?

Nominellt kapital är viktigt eftersom det hjälper oss att förstå värdet av ett företag. Genom att ta reda på det nominella kapitalet kan vi få en uppfattning om hur mycket en aktie är värd och hur mycket pengar företaget har att använda. Det kan också vara användbart för att jämföra olika företag och deras storlek. Det är dock viktigt att komma ihåg att det nominella kapitalet inte alltid återspeglar det faktiska marknadsvärdet av företaget eller aktierna.