Nominellt värde

Nominellt värde är det ursprungliga värdet eller ansiktet på en finansiell tillgång.

Vad är nominellt värde?

Nominellt värde är det ursprungliga värdet eller ansiktet på en finansiell tillgång, som till exempel en aktie eller en obligation. Det representerar det belopp som emitteraren av tillgången fastställer, vilket används för att beräkna intresset eller utdelningen som betalas till investerarna. Nominellt värde är oftast en fast summa pengar, som till exempel 10 kronor per aktie.

Varför är nominellt värde viktigt?

Nominellt värde är viktigt eftersom det ger investerare en uppfattning om hur mycket en tillgång är värd. Om det nominella värdet är högt kan det indikera att tillgången är dyr och kanske inte är en bra investering. Å andra sidan kan ett lågt nominellt värde indikera att tillgången är billig och kan vara attraktiv för investerare. Men det är viktigt att komma ihåg att det nominella värdet inte nödvändigtvis återspeglar den faktiska marknadsvärdet på tillgången. Marknadsvärdet påverkas av flera faktorer, som till exempel utbud och efterfrågan på marknaden.